...

Se nogle af vores kunder

Se nogle af vores kunder

Hvad er et varemærke?

 

 

Hvad er et varemærke?

Varemærke Ikon

Hvad er et varemærke?

Et varemærke består typisk af et navn, logo eller slogan, der er unikt for din virksomhed, en service eller et produkt. Varemærket udgør en værdi i sig selv, fordi det bliver anvendt til at differentiere din virksomhed eller produkt fra konkurrenterne ved at skabe en identitet, der gør, at du blandt andet kan anvende det i forbindelse med markedsføring

Hvorfor betyder det noget at sikre dit varemærke?

  • Dit varemærke adskiller dig fra konkurrenterne
  • Du undgår, at dine konkurrenter overtager den værdi, du har bygget op på dit marked.
  • Et varemærke udgør en værdi i sig selv.
  • Et stærkt varemærke/brand øger din virksomheds værdi, hvilket kan have betydning, hvis du skal sælge virksomheden eller søge finansiering fra bank eller investorer.
  • Med en registrering giver du et klart signal til din omverden i forhold til vigtigheden af mærket, hvilket kan være en faktor ved en evt. tvist om at en konkurrerende virksomhed krænker dit varemærke.

 

Priser på dansk varemærke i alt 2.995 kroner ex moms

Registrer dit varemærke

Dit varemærke adskiller dig fra konkurrenterne og sikrer dit brand.  Varemærker er penge værd og kan udgøre en ikke ubetydelig del af værdien i din virksomhed.
Det kræver dog som udgangspunkt, at du har sikret varemærket ved registrering hos enten de danske eller udenlandske varemærkemyndigheder.

Med et registreret varemærke sikrer du din virksomheds værdi.
Før registrering er der en lang række forhold, du skal tage stilling til. Skal mærket kun registreres i Danmark? Eller måske EU? Skal det være et ordmærke eller figurmærke?Adskiller mærket sig tilstrækkeligt fra eksisterende mærker? Er det beskrivende eller vildledende? Endelig er det vigtigt at finde ud af, hvilke varer eller tjenesteydelser (de såkaldte “klasser”), mærket skal registreres for.

Priser på dansk varemærke i alt 2.995 kroner ex moms

Hvordan sker registreringen?

I Danmark registreres varemærker hos Patent – og Varemærkestyrelsen, som varetager vurderingen af, om dit mærke opfylder kravene i lovgivningen og styrelsens praksis.

Hvis dit mærke skal gælde hele EU er det EUIPO, der er myndigheden, og hvis dit mærke skal registreres i verden, er det WIPO, der varetager sagsbehandlingen.

Jurahuset hjælper dig gennem procedurerne fra start til slut. Vi giver dig en konkret, faktuel og nuanceret vurdering af mulighederne for registrering af netop dit varemærke.

Jobsøgende – Hvor skal de næste skridt i din karriere gå hen?

Oplever du også at sidde fast i de samme tankemønstre og overbevisninger, når det kommer til dit job og karriere? Du vil gerne noget nyt, men det kræver, at du finder ud af, hvad det skulle være - og du skal også opdatere CV og skrive ansøgninger - men så har du det måske meget godt der, hvor du er...

Hos Jurahuset hjælper vi dig videre.

Vores jobkonsulenter har mange års erfaring med karriereveje, CV og ansøgninger. Kontakt os allerede i dag for en uformel snak om, hvordan vi kan hjælpe netop dig.

Hvordan sker registreringen?

I Danmark registreres varemærker hos Patent – og Varemærkestyrelsen, som varetager vurderingen af, om dit mærke opfylder kravene i lovgivningen og styrelsens praksis.

Hvis dit mærke skal gælde hele EU er det EUIPO, der er myndigheden, og hvis dit mærke skal registreres i verden, er det WIPO, der varetager sagsbehandlingen.

Jurahuset hjælper dig gennem procedurerne fra start til slut. Vi giver dig en konkret, faktuel og nuanceret vurdering af mulighederne for registrering af netop dit varemærke.

Hos Jurahuset får du

Hos Jurahuset får du

Et blå fluebenSøgerapport i eksisterende danske og EU varemærker
Et blå fluebenJuridisk rådgivning om særpræg, hindringer og vareklasser
Et blå fluebenUdarbejdelse af varemærkeansøgning
Et blå fluebenIndsendelse til patent- og Varemærkestyrelsen
Et blå fluebenRapport med dokumentation af forløbet og registreringsbevis for dit varemærke
Søgerapport i eksisterende danske og EU varemærker
Juridisk rådgivning om særpræg, hindringer og vareklasser
Udarbejdelse af varemærkeansøgning
Indsendelse til patent- og Varemærkestyrelsen
Rapport med dokumentation af forløbet og registreringsbevis for dit varemærke
Søgerapport i eksisterende danske og EU varemærker
Juridisk rådgivning om særpræg, hindringer og vareklasser
Udarbejdelse af varemærkeansøgning
Indsendelse til patent- og Varemærkestyrelsen
Rapport med dokumentation af forløbet og registreringsbevis for dit varemærke
Priser på EU varemærke i alt 4.995 kroner ex moms

For registrering af dansk og EU-mærke har vi to pakker:

For registrering af dansk og EU-mærke har vi to pakker:

Ved du ikke helt, hvordan dit varemærke skal se ud?

Er du usikker på dit varemærkes visuelle identitet? Vi tilbyder også ekspertise inden for grafisk design
til at forme dit brands udseende.

Udfyld vores kontaktformular

Du er altid velkommen til at kontakte os hvis du skulle
have spørgsmål eller ønsker mere information
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Jurahuset

Danstrupvej 27L, 3480 Fredensborg
Tlf.nr. 29833373
Mail: kontakt@jurahuset.com
CVR.nr. 42097098

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.