...

Eva Sunesen – Direktør og ejer af Jurahuset;

Jeg er uddannet Cand.Jur. fra Københavns Universitet med speciale i selskabsret, immaterialret (varemærker/patenter) og aftaleret. Jeg har arbejdet med jura og mennesker i 17 år hos nogle af Danmarks største virksomheder.

Hos Patent – og Varemærkestyrelsen har jeg arbejdet som juridisk rådgiver med varemærker. De seneste 8 år hos ATP og Region Hovedstaden som mellemleder, hvor jeg har arbejdet intensivt med HR, rekruttering og medarbejderudvikling.

For at styrke mit indblik i den menneskelige psyke har jeg senest valgt at uddanne mig som NLP-coach (Neuro Linguistic Programming).
Jeg har i starten af 2024 stiftet Jurahuset for at hjælpe virksomheder og jobsøgende indenfor de fagområder, jeg er mest passioneret omkring.
Jurahuset har kontor på det smukke Danstruplund Gods i Nordsjælland, men dækker hele Danmark.

Direktør Eva Sunesen sidder på trappen og smiler ud til jerDirektør Eva Sunesen sidder på trappen og smiler ud til jerDirektør Eva Sunesen sidder på trappen og smiler ud til jer

Jurahuset

Danstrupvej 27L, 3480 Fredensborg
Tlf.nr. 29833373
Mail: kontakt@jurahuset.com
CVR.nr. 42097098

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.